Informacje o nas
Kontakt z nami
Galeria
Regulamin
Oferty pracy
Biblioteka
Biblioteka Multimedialna
Aktualności
Instytucje rynku pracy
Gmina Konopiska
Baza Firm
 
 

 

   

 


URZĘDY PRACY
1.Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice
tel. 032 207 - 79 - 91, fax 032 255 - 24 - 66
e-mail:
wup@wup-katowice.pl
www: http://www.wup-katowice.pl

2.Wojewódzki Urząd Pracy filia w Częstochowie
Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa
Tel./fax 034 363-89-89

3. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa
tel. 034 324-31-33
e-mail: kacz@praca.gov.pl
http://pup.czestochowa.bip-gov.pl

KLUBY PRACY
1. Śląska Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy
ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa
tel.centr. 034 324-40-61 wew. 145

2. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
ul. Śląska 23/25, 42-200 Częstochowa
tel.  034 360-55-75 fax  034 360-55-71
e-mail:
biuo@solidarnosc.czest.pl

AKADAMICKIE BIURA KARIER
1. Biuro Promocji i Kariery Politechniki Częstochowskiej
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel./fax 034 361-28-55 tel. 034 325-02-51, 034 325-02-65
e-mail:
biurokarier@adm.pcz.czest.pl, promocja@adm.pcz.czest.pl

2. Centrum Orientacji i Kariery Zawodowej
Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6, 42-209 Częstochowa
tel. 034 368-42-44, 034 324 42 26
e-mail: coikz@ap.edu.pl

3. Biuro Karier
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
ul. Rząsawska 40, pokój 21
42-209 Częstochowa
tel. 034 364-33-82
e-mail:
biurokarier@wsz.edu.pl

4. Akademickie Wydziałowe Biuro Karier
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
Al. Armii Krajowej 19 B, 42-200 Częstochowa
tel. 034 325-08-47
e-mail: careers@zim.pcz.czest.pl

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE
1.Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. I. Kosmonowskiej 5, 42-227 Częstochowa
tel. 034 362-24-24
e-mail: poradnia2@bmp.net.pl

2.Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Legionów 58/10, 42-213 Częstochowa
tel./fax  034 361-93-92
http://ciz.czestochowa.bip-gov.pl
e-mail: ciz_czestochowa@oswiata.org.pl

3. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Legionów 58/10, 42-213 Częstochowa
tel. 034 361-94-34
http://pppp1.czestochowa.bip-gov.pl
e-mail: poradnianr1@poczta.onet.pl

4. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Spadzista 13 A, 42-216 Częstochowa
tel. 034 363-25-50
http://pppp3.czestochowa.bip-gov.pl
e-mail: pubpp3@poczta.onet.pl

5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Tkacka 3/5, 42-200 Częstochowa
tel. 034 360-92-01
e-mail: poradniap@czestochowa.powiat.pl