Informacje o nas
Kontakt z nami
Galeria
Regulamin
Oferty pracy
Biblioteka
Biblioteka Multimedialna
Aktualności
Instrumenty rynku pracy
Gmina Konopiska
Baza Firm
 
 

 

   
Po prawie półrocznym remoncie starego przedwojennego budynku „starej szkoły" w Kopalni, 20 grudnia 2004 roku otwarto pierwsze w Konopiskach, a szóste w powiecie częstochowskim, Gminne Centrum Informacji.

Gminne Centrum Informacji zostało utworzone z środków grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca" oraz ze środków własnych Gminy Konopiska.

Otrzymana przez Gminę dotacja w wysokości 50 000 PLN została w całości wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu biurowego (6 komputerów, kolorowa drukarka laserowa, skaner, bindownica, ksero, faks, projektor, ekran projekcyjny), na umeblowanie GCI oraz monitoring budynku. Natomiast ze środków budżetu gminy, przeprowadzono niezbędny remont niemal stuletniego budynku. Wymieniono okna, drzwi, położono nowe tynki, podłogi, zmodernizowano instalację elektryczną i hydrauliczną, zmodernizowano i wyposażono toalety, doprowadzono  centralne ogrzewanie.

Gminne Centrum Informacji zostało utworzone przede wszystkim z myślą o osobach bezrobotnych, absolwentach szkół wyższych i ponadgimnazjalnych, ale także znajdą tutaj pomoc rolnicy, przedsiębiorcy z terenu naszej gminy i nie tylko.

Centrum oferuje m.in.: pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, możliwość skorzystania z dostępu do informacji o ofertach pracy (zarówno poprzez sieć Internet, jak i w codziennej prasie „Gazeta Wyborcza"), dostęp do informacji publicznej, poradnictwo i informację zawodową, multimedialne kursy językowe, udzielanie informacji o Unii Europejskiej, organizowanie zajęć z podstawowej obsługi komputerów i programów operacyjnych, pośrednictwo pracy na terenie gminy i poza nią. 

Gminne Centrum Informacji mieści się w budynku „starej szkoły" w Kopalni przy ulicy Klonowej 1 (dojazd autobusem PPKS linii 101 i 106). Jest czynne :

- poniedziałek, środa  w godzinach 8 - 16

- wtorek, czwartek w godzinach 8 - 20

- piątek w godzinach 7 - 15