Informacje o nas
Kontakt z nami
Galeria
Regulamin
Oferty pracy
Biblioteka
Biblioteka Multimedialna
Aktualności
Instrumenty rynku pracy
Gmina Konopiska
 
 

 

   


Baza firm działających na terenie Gminy Konopiska-DODAJ SWOJĄ FIRMĘ

W dobie powszechnej komputeryzacji oraz masowego używania Internetu w kontaktach między przedsiębiorcami, pozyskiwaniu nowych kontrahentów i rynków zbytu Urząd Gminy Konopiska postanowił stworzyć na stronie internetowej Gminnego Centrum Informacji dział informujący o działających na naszym terenie firmach.

Jesteśmy przekonani, iż baza firm stanowić będzie bogate źródło informacji zarówno dla przedsiębiorców pragnących nawiązać nowe kontakty gospodarcze, klientów szukających właściwych producentów lub wykonawców usług, jak i dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta przyczyni się do ożywienia gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy oraz nawiązania współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami.

Dodanie firmy następuje poprzez pobranie i wypełnienie ankiety. Wypełnione ankiety można złożyć w siedzibie Gminnego Centrum Informacji, w sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska (pokój nr 3 - I piętro), w Dziale Ewidencji Działalności Gospodarczej (pokój nr 3 - parter) lub przesłać pocztą na adres Gminnego Centrum Informacji ( Kopalnia ul. Klonowa 1, 42-274 Konopiska), faxem na numer 034 32 99 369 lub pocztą elektroniczna gci@konopiska.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 043 32 99 369

Urząd Gminy Konopiska zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń z możliwością odmowy publikacji w przypadku stwierdzenia niezgodności.

 

"Bar Rybka"

"INTER-TRANS I" s.c.

ZPUH "ALUM" S.C.

P.T.P.H Józef Strach

F.H.U "ED-Chem"

StudioFoto